Collecte NSGK gestart met bedrijventour

Het is heel koud op vrijdagmorgen 11 november. Toch gaan twee sporters van de Deventer Sportploeg, Gino en Sandra, die dag – samen met Kees van Hoof – met de Sportcarrousel-bus op stap. Ze bezoeken bedrijven om hen te vragen een (digitale) bijdrage over te maken voor de NSGK. In de week van 14 november gaan sporters in Deventer, Raalte en Olst-Wijhe collecteren. Op die manier willen ze laten zien dat je – ook als je een beperking hebt – best iets voor een ander kunt doen.

Monica 1123

De vrijdagmorgen begint op het Stadhuis. Daar krijgen burgemeester en wethouders van Deventer een fleurige deurhanger aangeboden. Daarop staat precies uitgelegd waar de collecte voor is bedoeld en waarom sporters in de regio Salland de NSGK een handje helpen. Die hanger wordt gebruikt om aan de deur te hangen als mensen tijdens de collecte niet thuis zijn, maar ook om bij bedrijven achter te laten.

Monica 00000574 Monica 00000577

Bedrijventour
Daarna wordt de Sportcarrousel-bus opgehaald bij TCR. Daar is ook Rie Flach, Regiocoördinator NSGK Overijssel en Oost-Gelderland. Zij komt collectebussen, identificatiekaarten en plastic tassen brengen voor de collecte van volgende week. Die gaan vast allemaal achter in de bus. Dan is tijd om bedrijven te bezoeken. Het promoteam start in Deventer bij Volkerrail Nederland BV en de Technische Unie. Bij beide bedrijven worden de deurhangers achtergelaten. Daarna bezoekt de bus nog veel meer bedrijven in Deventer, Raalte en Olst-Wijhe om overal te deurhangers te bezorgen.

Digitale collecte
Van 14 t/m 19 november vindt de jaarlijkse collecte plaats van de NSGK (de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). Sporters met een (verstandelijke) beperking in Salland gaan één avond de straat op om te collecteren voor leeftijdgenootjes met een beperking. In Deventer op dinsdag 15 november, in Olst/Wijhe op woensdag 16 november en in Raalte op donderdag 17 november gaan de sporters tussen ongeveer 18.30 en 20.30 uur op pad met de collectebus. Bent u niet thuis? Dan vindt u een deurhanger aan uw deur. Daarop kunt u precies lezen hoe u, op pc, laptop of tablet heel eenvoudig kunt doneren!
Klik hier en maak uw bijdrage over!

Monica 1113 Monica 1119

Leuke bijkomstigheid
50% van de opbrengst mag worden ingezet voor deelname van de Deventer en de Sallandse Sportploeg aan de Special Olympics in 2018 én onderhoud/vervanging van materialen van de Sportcarrousel. Een mooie opbrengst is dus niet alleen fijn voor de projecten van de NSGK, maar ook voor de sporters zelf!