De komende twee jaar is het programma Iedereen Actief regio Salland verzekerd

Samenwerking ‘Nieuwe Stijl’ tussen NSGK en Deventer Sportploeg

De komende twee jaar is het programma Iedereen Actief regio Salland verzekerd van de (financiële) mogelijkheden om kinderen, jongeren en volwassen met een beperking te laten sporten en mee te laten doen in de samenleving met mensen zonder beperkingen.
NSGK logo

‘Het gaat niet alleen om geld. We willen samenwerken door bijvoorbeeld ook onze kennis en expertise te delen. Zo kunnen we elkaar versterken. Bovendien kunnen we gebruik maken van elkaars netwerk. Dat is wat we bedoelen met “nieuwe stijl”.

We streven immers hetzelfde doel na: een samenleving waarin je alles samen doet.
Sport is laagdrempelig en verbindt mensen met en zonder beperking.’