Deventer zonder drempels

Van 4 t/m 8 oktober is de Week van de Toegankelijkheid. Hoe toegankelijk zijn winkels, horecagelegenheden, sportverenigingen, zorginstellingen, het stadhuis in Deventer? En dan kijken we niet alleen naar de fysieke toegankelijkheid. Want toegankelijkheid is veel meer dan alleen dat. Voel je je welkom bij de (sport)vereniging? Op het stadhuis? Ook als je een beperking hebt, of een chronische ziekte? Mag je meepraten? Hoor je erbij? Deventer wil een gemeente zijn zonder drempels, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin.

Daarom ondertekenen wethouder Rob de Geest, namens de gemeente Deventer, Kees van Hoof namens de Deventer Sportploeg, Helmi Lever namens Fooruit en Gosse Hiemstra namens Kunstcircuit Deventer op woensdag 6 oktober het Manifest: “Iedereen doet mee!” Daarmee committeren zij zich de boodschap van het VN-Verdrag Handicap actief uit te dragen en de doelen van het verdrag stap voor stap waar te maken. Maatschappelijk betrokken organisaties worden uitgenodigd om gelijktijdig de intentieverklaring te ondertekenen. Met hun handtekening, die ze op een ludieke manier gaan plaatsen, geven ze aan zich – samen met hun organisatie of vereniging – in te zetten voor een Deventer zonder drempels en zich aan het Manifest te committeren.

Sport- Beweeg- en Cultuurplein

De ondertekening vindt plaats tijdens een evenement op het Grote Kerkhof met het Sport-, Beweeg- en Cultuurplein. Op dit sportieve plein kan iedereen die dat wil een aantal activiteiten uitproberen, maar ook kennis maken met de wereld van mensen met een beperking. Leerlingen van het VSO-De Linde zijn – naast de professionele begeleiders en vrijwilligers – de hele dag aanwezig om het programma te ondersteunen.

Het programma is als volgt:

Ontvangst gasten.
12.00-15.00 uur Ontdekken en ontmoeten op het plein.
12.15-12.45 uur Patricia Bolink laat u zien hoe mensen met een visuele beperking de digitale wereld ervaren (in het auditorium van het Stadskantoor).
13.00 uur Officiële opening wethouder Rob de Geest.
13.15 uur We stellen u voor aan de ambassadeurs die de komende tijd persoonlijk Deventer gaan testen op toegankelijkheid.
13.30 uur Ondertekenen Manifest door wethouder Rob de Geest namens de gemeente Deventer, Kees van Hoof namens de Deventer Sportploeg, Gosse Hiemstra namens Kunstcircuit Deventer en Helmi Lever namens Stichting Fooruit.
15.00 uur Einde.