Drempels? Welke drempels?

In de regio Salland zijn inmiddels een kleine 20 (sport)verenigingen actief die aangepast sporten aanbieden: sport voor kinderen en volwassenen uit kwetsbare groepen. Omdat ze een beperking hebben. Of een afstand tot de arbeidsmarkt. In aanraking zijn gekomen met de Jeugdwet. Of om een andere reden niet makkelijk de weg weten te vinden naar een (sport)vereniging. Deze verenigingen doen geweldig werk, maar het vraagt ook veel inzet van de verenigingen en hun vrijwilligers. Het is dan ook belangrijk om van elkaar te weten wat er allemaal gebeurt, én om van elkaars expertise en ervaring gebruik te kunnen maken. Iedereen Actief organiseert daarom op 12 april een minisymposium met als titel: ‘Drempels? Welke drempels?’ Bovendien is het voor verenigingen en/of professionals die zich nog niet op deze bijzondere doelgroep richten een mooie gelegenheid om er kennis over op te doen.

Monica 1640

Naast de verenigingen die sport aanbieden voor kinderen en volwassenen uit kwetsbare groepen zijn er diverse projecten in de regio die zich richten op deze doelgroep en hun deelname aan sport. Veel professionals zijn bij die projecten betrokken, maar ook heel veel vrijwilligers zijn actief in deze specifieke ‘tak van sport’. Met name van de vrijwilligers wordt veel gevraagd van hun kostbare tijd: naast het trainen en coachen van de sporters met een beperking zijn ze ook verder vaak actief. Ze doen mee met projecten om meer mensen uit de kwetsbare groepen aan het sporten te krijgen, verdiepen zich in de speciale doelgroep die ze coachen en steken veel (meer) tijd (dan gemiddeld) in het begeleiden van sporters naar wedstrijden en toernooien. Met het symposium ‘Drempels? Welke drempels?’ wil Iedereen Actief verbindingen leggen tussen professionals en vrijwilligers, maar ook tussen professionals en vrijwilligers onderling. Er valt immers altijd veel van elkaar te leren. Daarom zijn sportverenigingen, beleidsmedewerkers en samenwerkingspartners van harte uitgenodigd!Monica 1657

Workshops
Het symposium biedt die avond een verscheidenheid van workshops die allemaal gaan over de diverse aspecten van het aangepast sporten. Zo komt bijvoorbeeld aan de orde of en zo ja hoe, je deze sporters kunt inzetten als vrijwilliger. Want vaak kunnen ze veel meer dan we denken. Maar ook wordt aandacht besteed aan onbegrepen gedrag. Waarom doet een sporter uit de doelgroep wat hij doet? En hoe gaan we daarmee om als vereniging? Hoe betrekken we kinderen die met jeugdhulp te maken hebben bij een sport? De deelnemers van het symposium kunnen uit zes workshops twee onderwerpen kiezen waar ze meer van willen weten.

Netwerken
‘Drempels? Welke drempels?’ wil niet alleen kennis overdragen, maar vooral ook verbinden en de gelegenheid bieden om te netwerken. Bovendien moet het een leuke avond worden, een avond die voor de deelnemers ook ervaren wordt als een bedankje voor al het werk dat zij verzetten voor hun bijzondere sporters. Daarom wordt er gestart met een gezellig buffet en eindigt de avond met een drankje. Volop gelegenheid tot netwerken dus!RSL 7998

Belangstelling?
Er zijn heel veel uitnodigingen verzonden, maar voor mensen die geen uitnodiging hebben gehad, maar wel belangstelling hebben voor deze avond: ‘Drempels? Welke drempels?’ vindt plaats op woensdag 12 april van 17.30 – 22.30 uur. Locatie: De Steerne, Dimence, Nico Bolkensteinlaan 1 in Deventer. De avond is nadrukkelijk ook bedoeld voor verenigingen en professionals die nog niet (veel) ervaring hebben met de doelgroep.

Meer info en mogelijkheid tot opgave voor de workshops via Marit Scheers: