Erehaag voor wandelaars 75e Avond4daagse

Van 13 t/m 16 mei wordt voor de 75e keer de Avond4daagse georganiseerd en natuurlijk loopt een grote groep sporters van de Deventer Sportploeg mee! Wandelen is immers een gezonde, sportieve bezigheid en de Avond4daagse is een gezellig hoogtepunt in het jaar. Om wandelaars en organisatie in het zonnetje te zetten vormen sporters, vrijwilligers en raadsleden van de gemeente op donderdagavond 16 mei een erehaag. Daar kunnen we nog wel wat hulp bij gebruiken!

De Wandel4daagse is een van de grootste beweegevenementen van Deventer. Hoe leuk is het dan als we – met sporters en vrijwilligers van de Deventer Sportploeg die niet meelopen (niet iedereen is in staat om vijf kilometer te wandelen) en raadsleden – alle wandelaars te onthalen met een erehaag? Daarmee laten wij als sporters (al dan niet met een beperking) en vrijwilligers zien hoe belangrijk wij het evenement vinden voor Deventer!

Iedereen Actief

Iedereen Actief zet zich in voor een inclusief sportklimaat in Deventer e.o. Een gemeente waar iedereen kan sporten, ongeacht zijn of haar beperking of ziekte. Wandelen is een sport die voor veel mensen toegankelijk is, en daarom wordt – als de 3500 wandelaars de Brink oversteken – aan iedereen een leuk, informatief presentje uitgedeeld.

Bent u erbij?

Kom dan op donderdagavond 16 mei om 18.15 uur naar de Brink. Daar staat onze Iedereen Actief bus en daar vormen we de erehaag voor alle wandelaars. Onze sporters heten u heel graag welkom! Logistiek gezien is het fijn om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Dus doet u mee, laat dat dan uiterlijk 13 mei – aan Kees van Hoof weten!

Dat kan via de mail:

PS: Ook op de andere avonden kunnen we nog wel wat hulp gebruiken op de rustpunten. Dus heeft u een avond tijd? Neem dan contact op via