Iedereen actief

Salland Actief nieuw

Ontdek en doe mee!

Sporten is fijn om te doen. Ook als je een beperking hebt. Het is gezond, het is leuk, je leert er andere mensen kennen en het vergroot je eigenwaarde. Het plezier dat de sporters met een beperking hebben in het beoefenen van een sport is groot. Ze zijn trots op de prestaties die ze leveren en ze genieten van de sociale contacten die ze opdoen.

Integratie en participatie zijn toverwoorden. Iedereen moet overal aan mee kunnen doen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor sporters met een beperking, maar ook voor sportverenigingen zitten er soms nogal wat haken en ogen aan. Uit onderzoek blijkt dat het voor mensen met een beperking niet eenvoudig is om de juiste sport en de bijbehorende vereniging te vinden. Ook verenigingen vinden het niet altijd makkelijk om een aanbod voor mensen met een beperking te realiseren. Aangepast Sporten wil daarin verandering brengen. Door het ondersteunen en adviseren van zowel verenigingen en andere sportaanbieders als de groep waar het om gaat, sporters met een beperking.

Aangepast Sporten

Het project Aangepast Sporten geeft een impuls aan sport en bewegen voor mensen met een beperking in Overijssel. In drie regio’s (Twente, Salland en IJsselland) geven regiocoaches advies over en ondersteuning bij Aangepast Sporten. Zij ondersteunen bij voorlichting en PR, het doorverwijzen van sporters, het optimaliseren van het sport- en beweegaanbod, deskundigheidsbevordering en netwerken.

Meer weten over Salland Actief?

Flyer.
www.iedereenactief.nl

Neem contact op met regiocoach Kees van Hoof.
Tel: 06 53 67 64 61, of  

Logo Ontdek en doe mee Iedereen Actief definitief