Inclusiepact: de eerste inclusieve generatie

Stichting Het Gehandicapte Kind werkt samen met het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan een eerste, inclusieve generatie. Een generatie waarin iedereen anders is, maar wel gelijkwaardig. Dat is in onze huidige samenleving bepaald nog geen vanzelfsprekendheid. Zo’n generatie bouw je op vanuit de allerjongste kinderen, daar ontstaat immers bewustwording en contact. Omdat de lokale omgeving van kinderen de belangrijkste factor is om te werken aan concrete oplossingen, spelen gemeenten hierin een belangrijke rol.

In Deventer gebeurt heel veel op het gebied van inclusiviteit en toegankelijkheid. De gemeente is dan ook volop in beeld om de eerste gemeente in Nederland te worden die werk maakt van de eerste inclusieve generatie. Rick Brink, die namens Het Gehandicapte Kind als adviseur bij het project betrokken is, is op 21 maart in Deventer om de betrokkenen bij Deventer zonder Drempels bij te praten over het “Inclusiepact”.

Officiële “go”

‘Zo’n inclusiepact is niets meer en niets minder dan een document waarin staat wat je precies gaat doen. Dat moet je zo concreet mogelijk maken en natuurlijk ook financieel onderbouwen. Dat document ligt inmiddels bij het ministerie’, vertelt Rick. ‘Het wachten is nu echt op de officiële “go” vanuit Den Haag. Dan kunnen we van start in Deventer. En dan hopen we natuurlijk dat het een olievlek gaat worden die zich naar andere gemeenten in Nederland gaat uitbreiden. Zo gauw we meer weten, kom ik bij jullie terug.’