MAEX

MAEX is het platform om maatschappelijke impact te maken, meten en managen. Steeds meer zal gevraagd worden naar de maatschappelijke waarde van een initiatief, bedrijf of organisatie. Er zijn twee manieren om je maatschappelijke waarde te vergroten, door zelf ‘goed’ te doen en dat zichtbaar te maken én door maatschappelijk te ‘investeren’. Met MAEX kan je beide doen en ook nog eens samen met anderen. De Deventer Sportploeg is een van de initiatieven bij MAEX.

Doordat MAEX met veel partners samenwerkt is het ook mogelijk om een financiële bijdrage te krijgen voor je initiatief via de MAEX-impulsen. MAEX kiest voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) als gemeenschappelijke taal en verbindende ambitie De ontwikkeling van de Social Handprint staat daarbij centraal. Waar je Footprint, je negatieve belasting op de wereld weergeeft, druk je met de Social Handprint je positieve bijdrage aan de werelddoelen uit, desgewenst in euro’s. De door MAEX ontwikkelde impact meetmethode gaat uit van de activiteiten van social initiatieven en ondernemingen. Welke waarde levert elke activiteit voor de samenleving? Een complexe ontwikkeling vanuit MAEX levert een eenvoudig toe te passen tool voor de gebruiker.

De Social Handprint

Als je je aansluit bij MAEX is het even een klus om alle informatie in te vullen en zo de juiste gegevens aan te leveren voor je eigen Social Handprint, maar daarna is het een kwestie van bijhouden. Een heel mooie manier om te kunnen laten zien wat jouw positieve bijdrage is aan de SDG’s.
Meer weten over MAEX? Kijk dan hier.

Social Handprint

Ambassadeur van MAEX

Stichting Deventer Sportploeg is ambassadeur van MAEX. Dat zijn we geworden omdat we er van overtuigd zijn dat MAEX een toegevoegde waarde heeft voor ons en onze doelen. Voor de Deventer Sportploeg is de Social Handprint van groot belang. Eindelijk kunnen we – met deze handprint – laten zien wat impact is van de inzet van al onze vrijwilligers. Want zelf weten we dat we in de jaren van ons bestaan een grote bijdrage hebben geleverd aan het inclusief sporten in zijn geheel en het sporten voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking in het bijzonder, maar hoe laat je dat zien? Aan mogelijke sponsoren, aan de gemeente, aan onze partners. De Social Handprint laat dat op een heldere, duidelijke manier zien. En we zijn trots op de uitkomst!

Meer weten over de Deventer Sportploeg en de SDG’s? Kijk dan hier!