MAEX

MAEX is het platform om maatschappelijke impact te maken, meten en managen. Steeds meer zal gevraagd worden naar de maatschappelijke waarde van een initiatief, bedrijf of organisatie. Er zijn twee manieren om je maatschappelijke waarde te vergroten, door zelf ‘goed’ te doen en dat zichtbaar te maken én door maatschappelijk te ‘investeren’. Met MAEX kan je beide doen en ook nog eens samen met anderen. De Deventer Sportploeg is een van de initiatieven bij MAEX.

Doordat MAEX met veel partners samenwerkt is het ook mogelijk om een financiële bijdrage te krijgen voor je initiatief via de MAEX-impulsen. MAEX kiest voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) als gemeenschappelijke taal en verbindende ambitie De ontwikkeling van de Social Handprint staat daarbij centraal. Waar je Footprint, je negatieve belasting op de wereld weergeeft, druk je met de Social Handprint je positieve bijdrage aan de werelddoelen uit, desgewenst in euro’s. De door MAEX ontwikkelde impact meetmethode gaat uit van de activiteiten van social initiatieven en ondernemingen. Welke waarde levert elke activiteit voor de samenleving? Een complexe ontwikkeling vanuit MAEX levert een eenvoudig toe te passen tool voor de gebruiker.

Dat geldt niet alleen voor stichtingen en goede doelen, maar ook voor bedrijven en overheden. Samen met MAEX kun je bouwen aan een samenleving waarin iedere organisatie vanuit haar eigen rol bijdraagt aan een mooiere wereld.

MAEX biedt organisaties drie tools om hieraan bij te dragen en samen te werken aan een sociale en duurzame samenleving:

De Social Handprint

Met de Social Handprint meet MAEX de sociale impact van organisaties. De Social Handprint is een eenvoudige impact visualisatie die het positieve effect van een organisatie op de samenleving laat zien, uitgedrukt in de bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), en (eventueel) vertaald naar financiële waarde. Met het aanmaken van een profiel op MAEX, verkrijg je inzicht in jouw eigen Social Handprint. Zo heb je direct inzicht in hoe de activiteiten bijdragen aan de Sustainable Development Goals. Voor overheden, bedrijven en fondsen maakt MAEX analyses van de impact van elke gewenste selectie van initiatieven.

Als je je aansluit bij MAEX is het even een klus om alle informatie in te vullen en zo de juiste gegevens aan te leveren voor je eigen Social Handprint, maar daarna is het een kwestie van bijhouden. Een heel mooie manier om te kunnen laten zien wat jouw positieve bijdrage is aan de SDG’s.
Meer weten over MAEX? Kijk dan hier.

Wij zijn trots op onze maatschappelijke waarde van € 130.000.

Wilt u weten hoe de Deventer Sportploeg deze mooie Social Handprint heeft bereikt? Bekijk dan hier ons jaarverslag van 2022.

MAEX Impuls

De MAEX Impuls is een door MAEX ontwikkeld donatieconcept, dat er op gericht is efficiënt, transparant en tegen lage transactiekosten geld te doneren aan sociale ondernemingen. Met de MAEX Impuls versterken we de organisatiekracht van sociale initiatieven en -ondernemingen om zo nog meer impact te maken. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een communicatie-, administratie- of fondsenwervingsstrategie. MAEX werkt samen met fondsen, gemeenten en bedrijven die, op basis van de gewenste impact, geld en/of kennis ter beschikking stellen aan initiatieven via de MAEX Impuls.
Als Deventer Sportploeg hebben al van verschillende impulsen gebruik kunnen maken en daarmee mooi initiatieven kunnen realiseren die aansluiten bij de Sustainable Global Goals.

Ambassadeur van MAEX

Stichting Deventer Sportploeg is ambassadeur van MAEX. Dat zijn we geworden omdat we er van overtuigd zijn dat MAEX een toegevoegde waarde heeft voor ons en onze doelen. Voor de Deventer Sportploeg is de Social Handprint van groot belang. Eindelijk kunnen we – met deze handprint – laten zien wat impact is van de inzet van al onze vrijwilligers. Want zelf weten we dat we in de jaren van ons bestaan een grote bijdrage hebben geleverd aan het inclusief sporten in zijn geheel en het sporten voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking in het bijzonder, maar hoe laat je dat zien? Aan mogelijke sponsoren, aan de gemeente, aan onze partners. De Social Handprint laat dat op een heldere, duidelijke manier zien. En we zijn trots op de uitkomst!

Meer weten over de Deventer Sportploeg en de SDG’s? Kijk dan hier!