Manifest vraagt aandacht voor Toegankelijkheid in Deventer

Met een taststok de trap af in het mooie stadhuis van Deventer om vervolgens buiten een parcours af te leggen in een rolstoel. Zo kunnen raadsleden op woensdagavond 4 oktober zelf ervaren hoe het is om met een beperking in het stadhuis te moeten functioneren. Met deze ludieke actie vragen leden van Fooruit, de Oogvereniging en de Deventer Sportploeg aandacht voor de Week van de Toegankelijkheid.

RSL 0580

Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap. Doel van het verdrag is dat het de positie van mensen met een beperking verbetert. In het verdrag staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren en een inclusieve samenleving te creëren waarin iedereen kan en mag meedoen. Het draait om allerlei belangrijke onderwerpen: werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en andere vrijetijdsbesteding. Het gaat om mensen met langdurige lichamelijke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen.
Het verdrag versterkt de positie van personen met een beperking; het bepaalt immers dat mensen met een beperking op het gebied van wonen, scholing, vervoer, werk, zorg en sport regie over hun eigen leven hebben. In een inclusieve samenleving ervaart niemand obstakels om mee te kunnen doen aan en in die samenleving. Iedereen – ongeacht zijn achtergrond of huidige situatie – hoort er vanzelfsprekend bij, ervaart dat hij welkom is en contact kan maken met zijn omgeving.RSL 0514

Toegankelijkheid in Deventer
Het VN-verdrag past buitengewoon goed bij het beleid ‘Meedoen’ zoals dat in Deventer de afgelopen jaren is toegepast. Maar hoe toegankelijk is Deventer eigenlijk? En hoeveel aandacht is er in de gemeente voor Toegankelijkheid? Een groep sporters van de Deventer Sportploeg en leden van Fooruit en de Oogvereniging ‘ontvoeren’ raadsleden met het sociaal Domein in hun portefeuille tijdens een raadstafel om zelf aan den lijve te ondervinden hoe het is om met een beperking te moeten omgaan. Jan Baake, die zelf een visuele beperking heeft, legt uit hoe je met een taststok een trap af moet en de raadsleden mogen het vervolgens proberen. Wel met een ziende partner, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat er ongelukken gebeuren. In de hal van het stadhuis legt Helmi Lever van Fooruit uit, dat mensen het vaak nog eng vinden, iemand met een beperking in hun omgeving. ‘Ze weten niet goed hoe ze hun houding moeten bepalen. Dat is jammer, want mensen met een beperking willen gewoon onderdeel uitmaken van de maatschappij.’

‘Het moet gewoon worden dat mensen met een beperking erbij horen’, zegt Kees van Hoof, voorzitter van de Deventer Sportploeg. ‘Dat is nog steeds niet zo, en daar kunnen we samen wat aan doen. Maar ook de gemeente kan daarin een rol spelen en daarvoor vragen wij vanavond uw aandacht. Er gebeurt al veel in Deventer, maar het kan nog beter. Hoe mooi zou het zijn als Deventer in 2018 de meest toegankelijke gemeente van Nederland wordt? En dan toegankelijk in alle betekenissen van het woord, dus niet alleen letterlijk, maar ook voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychische aandoening. Want daar gaat toegankelijkheid ook over!’

RSL 0535 RSL 0571

Manifest
De raadsleden krijgen allemaal een map aangeboden met informatie én met het Manifest dat de drie partijen hebben opgesteld om aandacht te vragen voor een inclusieve samenleving. ‘Het is hartstikke belangrijk dat de gemeente hier aandacht voor heeft’, vindt GroenLinks raadslid Lida Zegel. ‘En elke inwoner kan daar zelf ook een steentje aan bijdragen door oog te hebben voor mensen met een beperking en af en toe een handje te helpen. Een initiatief als dit is dan ook heel waardevol!’

Meer foto’s op Facebook

IedereenActief Manifest v01.1 021017