Mooie bijdrage van MAEX voor stichting Deventer Sportploeg

MAEX is het platform om maatschappelijke impact te maken, meten en managen. Steeds meer zal gevraagd worden naar de maatschappelijke waarde van een initiatief, bedrijf of organisatie. Er zijn twee manieren om je maatschappelijke waarde te vergroten, door zelf ‘goed’ te doen en dat zichtbaar te maken én door maatschappelijk te ‘investeren’. Met MAEX kan je beide doen en ook nog eens samen met anderen. Stichting Deventer Sportploeg een van de initiatieven bij MAEX.

Met regelmaat kun je bij MAEX een Impuls aanvragen. Zo’n impuls is meestal gekoppeld aan een van de Sustainable Global Goals. De Deventer Sportploeg vindt deze doelen heel belangrijk en levert met haar activiteiten een mooie bijdrage aan een aantal van de doelen. In september heeft De Stichting Deventer Sportploeg een aanvraag gedaan voor de ‘MAEX Impuls Overijssel 2023, Ronde 1’. De bijdrage is aangevraagd om de Deventer Sportploeg en Deventer zonder drempels (nog) meer zichtbaar te maken. Met mooie artikelen, interviews, storytelling en video’s. Daarmee professionaliseren en versterken we de organisatiekracht van de stichting.

Bijdrage toegekend!

Eind september kwam de besluitbrief binnen: de aanvraag van € 2500 is toegekend. ‘Dat is heel fijn’, vindt voorzitter Kees van Hoof. ‘Want het zichtbaar maken van alles wat we doen kost altijd geld. We werken veel met vrijwilligers, maar voor dit soort zaken, moet je ook echt professionele ondersteuning inschakelen. Met dit bedrag kunnen we een aantal mooie dingen doen!’