NIEUW!! SPECIAL GYM VOOR KIDS

svod
Plezierig bewegen is belangrijk voor elk kind. Maar (nog) niet voor alle kinderen weggelegd. Daarom is er Special gym voor kids.
Gym voor (jonge) kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking die op het speciaal onderwijs of een medisch kinderdagverblijf zitten, kinderen met een stoornis als autisme of ADHD én kinderen met een zeer zwakke motoriek.
Kortom: voor kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben als het gaat om lekker bewegen.

Professionele begeleiding
Special gym voor kids wordt gegeven in kleine groepjes en door professionele begeleiding. Kinderen sporten op hun eigen niveau en het plezier staat voorop.
Voorlopig is er een uur per week Special gym voor kids, maar bij voldoende belangstelling volgen er verschillende groepen.
SVOD wil graag lessen aanbieden voor kleuters (4-7 jaar), voor kinderen met een verstandelijke beperking vanaf 8 jaar (met als uiteindelijk doel deelname aan de Special Olympics) en voor basisschoolkinderen met motorische problemen.

Zaterdagmorgen
Special gym voor kids is op zaterdagmorgen van 09.30 tot 10.30 uur in Kei 13 (Wezenland 582).
De lessen worden verzorgd door Sylvia Rouw.