Nieuwe partners voor Iedereen Actief

Iedereen Actief zet zich in voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan en mag doen, ongeacht culturele achtergrond, genderidentiteit, beperking, leeftijd, afkomst, kwetsbaarheid, geletterdheid en/of, inkomen. Iedereen Actief is onderdeel van de Stichting Deventer Sportploeg. De Stichting Deventer Sportploeg mag zich verheugen in een groot aantal betrokken partners. Zij ondersteunen de stichting financieel, maar ook met kennis, expertise en praktische zaken. Vrijdag 21 april – tijdens de Koningsspelen bij Kindcentrum Borgele – plakken vier nieuwe partners hun logo op de Iedereen Actiefbus.

De bekende Sportcarrousel staat die dag opgesteld bij het Kindcentrum en de leerlingen van De Linde kunnen er allerlei sporten en spelletjes uitproberen. Ze worden daarbij geholpen door de speciale Sport PA’s (Personal Assistents) van de leerlingen van het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) van De Linde. Een mooie gelegenheid om vier nieuwe partners een deel van het werk van de Stichting Deventer Sportploeg te laten zien.

Vier nieuwe partners

Eegagroep, de Parabool, Uitgeverij Stedendriehoek en Succesfactor zijn in de afgelopen periode partner geworden van de Deventer Sportploeg en leveren zo een mooie, maatschappelijk bijdrage aan het meedoen in de maatschappij van kinderen en volwassenen met een beperking. Deze vrijdag was het tijd voor een officieel moment: het ondertekenen van de partnerovereenkomsten én natuurlijk het plakken van de logo’s op de bus.
Binnenkort leest u op deze website meer over deze ondernemingen en hun beweegredenen om partner te worden.

Meer foto’s vindt u op Facebook