Privacyverklaring Deventer Sportploeg/Iedereen Actief

Dit is de privacyverklaring van De Deventer Sportploeg/Iedereen Actief, gevestigd te Leonard Springerlaan 274, 7425 HA Deventer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08168531, hierna te noemen de DSP.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit reglement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: .

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens krijgen.

Toestemming

Voor het delen van mulitimedia (met bijvoorbeeld media) geeft u apart toestemming. In het toestemmingsformulier staat duidelijk:

U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming op ieder moment in te trekken. Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar . Indien u uw toestemming intrekt zal de DSP vanaf dat de multimedia die op deze grondslag zijn verwerkt niet meer verwerken. De multimedia die tot de intrekking zijn gebruikt, blijven rechtmatig gebruikt. 

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens/multimedia door de DSP, neem dan contact met ons op. We zullen in overleg proberen een oplossing te vinden. 

Wijzigingen privacyverklaring

De DSP  kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. De DSP raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. 

De website van de DSP gebruikt functionele en (geanonimiseerde) analytische cookies.

Datum laatste wijziging: 30 augustus 2021