Samenwerken

De Deventer Sportploeg werkt inmiddels samen met veel andere organisaties. Natuurlijk met de sportverenigingen, maar ook met Special Heroes, Rechtop!, het Sport Service Centrum en het speciaal onderwijs (De Linde en de Panta Rhei).

Meedoen! in Deventer!

Logo_Rechtop-klein

Rechtop! is een project van de Gemeente Deventer met als motto Meedoen! in Deventer. Meedoen! omdat het leuk en gezellig is, Meedoen! om uzelf te ontwikkelen en Meedoen! om uw talenten ten volle te benutten. Rechtop! wil iedereen de kans bieden om mee te doen en doet dit op verschillende manieren. Speciaal voor mensen met een laag inkomen bestaat een kortingsregeling.

Logo Special Heroes

Special Heroes is een sportstimuleringsproject voor leerlingen met een chronische ziekte of met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking in het Speciaal Onderwijs.

Logo Sportbedrijf Deventer

Sport Service Deventer is als integraal onderdeel van Sportbedrijf Deventer verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. Sportbedrijf Deventer streeft naar een Sportief Deventer, waarin alle inwoners op het eigen niveau meedoen en het plezier van sport en bewegen kunnen ervaren. Een leven lang sporten; met aandacht voor het opgroeien in de sport tot het op latere leeftijd fit en gezond blijven door sport. Sportieve verenigingen, scholen en leefomgeving zijn het fundament onder een leven lang sporten.

Logo De Linde

De Linde is een school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen met een cognitieve of meervoudige beperking in Deventer. Leerlingen in de leeftijd van vier tot twintig jaar volgen er onderwijs dat is toegespitst op de mogelijkheden van de leerlingen. De Linde staat letterlijk en figuurlijk midden in de maatschappij: letterlijk omdat de locaties (de hoofdlocatie en de VSO-locatie) midden in Deventer liggen, figuurlijk omdat het op De Linde heel belangrijk is dat de leerlingen deel uitmaken van de maatschappij waarin we allemaal leven. De Linde maakt deel uit van de Onderwijsspecialisten en van het REC Groot Gelre.

Logo Panta Rhei

Panta Rhei biedt gespecialiseerd onderwijs aan zorgleerlingen. De mogelijkheden van het kind staan centraal. Vanuit deskundigheid wordt kinderen zorg op maat geboden in een omgeving waar veiligheid en competentie voorop staan.