Sporters met een beperking pleiten voor toegankelijke accommodaties

Woensdag 17 april wordt voor de derde keer de Motiemarkt georganiseerd in Deventer. Inwoners mogen ideeën aandragen voor de gemeente. Doel is dat raadsleden de ideeën omarmen; er een motie van maken en die voorleggen aan de gemeente raad. In de Burgerzaal zijn elf initiatieven te vinden die van deze democratische gelegenheid gebruik maken. Een daarvan komt van sporters met een beperking. Zij pleiten voor een betere toegankelijkheid van Deventer sportaccommodaties.

Het is een gezellige drukte op de motiemarkt, maar ondertussen komen er zeer belangrijke onderwerpen aan de orde. De toegankelijkheid van de verschillende sportaccommodaties in Deventer kan en moet beter. Voor de sporters natuurlijk, maar ook voor bezoekers. Lagere drempels, deuren die open kunnen blijven staan, toiletten die voor iedereen toegankelijk zijn. Voor sportverenigingen zijn dat dure aangelegenheden, hulp van ‘de politiek’ is dan ook onontbeerlijk.

Eva Mentink, Joelle Engel, Ewald van Bussel, Auke van Dijk en Michael Aalders leggen met verve aan alle aanwezigen op de motiemarkt uit waarom het zo belangrijk is dat accommodaties voor iedereen toegankelijk zijn. En maken raadsleden enthousiast: een aantal geeft aan zich te willen inzetten voor dit idee.

Mooie stap

Ook landelijk zijn er initiatieven die (financiële) ondersteuning bieden aan het toegankelijk maken van (sport)accommodaties, bijvoorbeeld via de sportakkoorden. Maar daarvoor geldt wel dat de gemeentelijke politici het voortouw moeten nemen. Iedereen Actief wil – met andere partijen in Deventer (zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en Stichting Fooruit) daar graag een bijdrage aan leveren. Op deze avond is een mooie stap gezet!