Sprankelende ansichtkaarten tonen aanbod aangepast sporten

SC Ansichtkaart Skeeleren v02 090415 001 SC Ansichtkaart Skeeleren v02 090415 002

Sporten. Het is gezond voor iedereen en levert – behalve gezondheidswinst – ook veel sociale contacten op. Voor kinderen en volwassenen met een beperking is het echter niet altijd even makkelijk om een sport(vereniging) te vinden waar ze mee kunnen doen. Op vrolijke ansichtkaarten is het aanbod nu letterlijk in kaart gebracht. Vrijdag 1 mei krijgt ZML-school De Linde het display met kaarten aangeboden door niemand minder dan burgemeester Andries Heidema.

Natuurlijk valt er die middag veel meer te beleven voor de leerlingen van het VSO (Voorgezet Speciaal Onderwijs) van De Linde. Want de Sportcarrousel staat er de hele middag opgesteld. In die Sportcarrousel kunnen de leerlingen kennismaken met een achttal sporten die in Deventer worden aangeboden bij verenigingen en die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
Joke Tijhuis is directeur van De Linde. Zij benadrukt het belang van het aangepast sporten. ‘Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat sporten een positieve invloed heeft op de cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen. Het is voor onze leerlingen van groot belang dat ze sporten, maar het is vaak niet heel makkelijk om de juiste sport en de juiste vereniging te vinden. Als school besteden we daar veel aandacht aan en in Deventer hebben we gelukkig veel mogelijkheden. Het is super dat we nu heel makkelijk ouders en leerlingen de informatie over een sport en een vereniging op een kaart mee naar huis kunnen geven.’

SC Ansichtkaart zwemmen 1 SC Ansichtkaart zwemmen 2

Sportcarrousel
Elke keer dat de Sportcarrousel draait is een ervaren en professioneel sporttechnisch team aanwezig voor de begeleiding. Dat team ondersteunt ook de verenigingen als zich (meer) sporters melden voor aangepast sporten. Want dat is het uiteindelijk doel van de Sportcarrousel: meer sporters met een beperking die lekker gaan sporten bij reguliere verenigingen in de gemeente.
De Sportcarrousel is de afgelopen maanden ook regionaal ingezet. Meer dan 1500 mensen hebben zo de kans gekregen kennis te maken met het sportaanbod. Dat heeft geresulteerd in zo’n 75 nieuwe aanmeldingen bij de diverse Sallandse verenigingen.

Kennismaken
De leerlingen van het VSO kunnen vrijdagmiddag kennismaken met alle sporten van de Sportcarrousel. De jongere leerlingen krijgen die kans over een paar weken, als de Sportcarrousel op hun locatie langskomt. Maar ook deze vrijdagmiddag komen er alvast een paar leerlingen uit de jongere groepen een kijkje nemen.
‘De Linde heeft het vignet van de ‘Gezonde School’ op het gebied van Sport en bewegen’, vertelt Joke. ‘We besteden veel aandacht aan bewegen en aan sporten. Veel leerlingen sporten ook al bij een vereniging. We beschikken over een combinatiefunctionaris die daarvoor baanbrekend werk verricht en de verbindingen legt tussen school en verenigingen. Met de Sportcarrousel en de ansichtkaarten vergroten we de mogelijkheden nog meer, want wie weet komen leerlingen wel op het idee om er nog een sport bij te gaan doen!’