Succesvolle bijeenkomst aangepast sportaanbieders Deventer

Een groot aantal verenigingen in Deventer biedt aangepast sporten aan: sport en bewegen voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte. Iedereen Actief en de Deventer Sportploeg ondersteunen verenigingen daarbij. Voor de betrokken verenigingen is het fijn om af en toe ervaringen uit te wisselen. Bovendien is de gemeente Deventer bezig met het bepalen van een nieuw sportbeleid en daarin moet inclusief sporten natuurlijk ook een goede plek krijgen. Tijd om – aan de hand van een viertal thema’s – met elkaar in gesprek te gaan. De vertegenwoordigers van de verenigingen worden gastvrij ontvangen bij TTV Swift.

Vier thema’s komen deze avond aan de orde en worden in groepjes besproken. Ideeën en aandachtspunten worden verzameld. De vier thema’s zijn:

  • Special Olympics: Doen we in 2020 weer mee als Deventer Sportploeg en wat is daar voor nodig?
  • Inzet Sport- en Beweegplein: Gaan we daar mee door? En zo ja, hoe krijgen we dan de financiën rond?
  • Campagne Open Deur: campagne om verenigingen en organisaties toegankelijk(er) te maken in de breedst mogelijke zin van het woord. De campagne is bedacht door sporters. Wat vinden we daarvan?
  • Aangepast sporten wordt inclusief sporten: het moet de gewoonste zaak van de wereld worden dat je in Deventer mee kan doen, ongeacht leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid en/of sociale positie. Dat moet worden opgenomen in het sportbeleid van de gemeente Deventer. Wat zijn de aandachtspunten?

Sportbeleid 2020-2030

Natasja Smit, beleidsmedewerker Sport van de gemeente Deventer, is op deze avond aanwezig. Zij is (mede) verantwoordelijk voor het sportbeleid 2020-2030 dat momenteel geschreven wordt. Vanuit Iedereen Actief en de Deventer Sportploeg leveren we natuurlijk graag input! Natasja: ‘Het is geweldig om te zien hoe de coördinatoren serieus aan de slag gaan met de materie. Ze hebben volgens mij op alle onderwerpen actief hun bijdrage geleverd. Voor mijn deel, sportbeleid, heb ik zeer nuttige informatie gekregen waarmee ik aan de slag kan. Ik ben zeer positief verrast!’

Mooie avond

Regiocoach Kees van Hoof is aan het eind van de avond een tevreden man. ‘We hadden een mooie opkomst en de reacties van de aanwezigen zijn heel positief. Er is duidelijk behoefte aan het delen van ervaringen en kennis. Dat doen we bij Iedereen Actief natuurlijk al lang, maar op een avond als deze blijkt dat het nog wel wat vaker mag. Er zijn heel veel zinnige dingen gezegd en genoteerd. Die gaan we uitwerken en meenemen naar de toekomst. En natuurlijk naar de gemeente Deventer!’

Meer foto’s van de avond vindt u op Facebook.