Trots op Social Handprint

De Stichting Deventer Sportploeg zet zich in voor inclusie en meedoen. Ooit is de stichting begonnen met het organiseren van deelname aan de Nationale Special Olympics, een twee jaarlijks toernooi voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen we nog steeds! Maar inmiddels zet de stichting zich op heel veel manieren in om ‘gewoon meedoen’ in Deventer mogelijk te maken. De Social Handprint van MAEX laat zien dat we daar daadwerkelijk meetbare impact mee maken.

MAEX heeft een rekentool ontwikkeld waarmee elke organisatie zichtbaar kan maken wat de waarde van haar activiteiten is. Dat geldt voor stichtingen en andere vrijwilligersorganisaties, maar inmiddels ook voor bedrijven die op sociaal gebied impact willen maken. Uit de rekentool komt een overzicht van de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties die de Deventer Sportploeg ondersteunt én de waarde van al het werk dat door vrijwilligers wordt gedaan in euro’s. Zelf weten we dat we een grote bijdrage leveren aan het inclusief sporten in zijn geheel en het sporten voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking in het bijzonder, maar hoe laat je dat zien? Aan mogelijke sponsoren, aan de gemeente, aan onze partners. De Social Handprint laat dat op een heldere duidelijk manier zien.

Wij zijn trots op onze maatschappelijke waarde van € 130.000.

Goede gezondheid en welzijn

Dat de DSP vooral waarde levert voor SDG nummer 3 is niet verbazingwekkend. Want ongeacht culturele achtergrond, genderidentiteit, beperking, leeftijd, afkomst, kwetsbaarheid, geletterdheid en/of, inkomen: iedereen kan meedoen bij (alle activiteiten van) de Deventer Sportploeg en iedereen is er welkom. Dat draagt enorm bij aan gezondheid en welzijn. Maar ook aan negen andere doelen levert de Deventer Sportploeg een bijdrage. Wilt u weten hoe de Deventer Sportploeg deze mooie Social Handprint heeft bereikt? Bekijk dan hier ons jaarverslag van 2022. Natuurlijk zijn we ook te vinden op de website van MAEX.

MAEX Impuls

De MAEX Impuls is een door MAEX ontwikkeld donatieconcept, dat er op gericht is efficiënt, transparant en tegen lage transactiekosten geld te doneren aan sociale ondernemingen. Als Deventer Sportploeg hebben al van verschillende impulsen gebruik kunnen maken en daarmee mooi initiatieven kunnen realiseren die aansluiten bij de Sustainable Global Goals.