Wie maakt het verschil in Deventer?

Ken jij een organisatie of een persoon die het verschil maakt in Deventer? Die er aan bijdraagt dat iedereen in de gemeente Deventer gelijke kansen krijgt en gelijk behandeld wordt? Meld hem/haar of de organisatie dan aan voor de diversiteitsprijs Het Verschil! Twee jaar geleden wonnen we hem als Deventer Sportploeg, maar er zijn natuurlijk nog veel meer mooie initiatieven en personen die wel eens in het zonnetje gezet mogen worden!

Het Verschil reikt een prijs uit aan een persoon én een aan een organisatie of vereniging. De diversiteitsprijs Het Verschil bestaat uit een origineel kunstwerk en de mogelijkheid om een activiteit op het gebied van Beter Samen Leven met € 500 te ondersteunen.

In 2019 wil Het Verschil in het bijzonder het verenigingsleven uit de gemeente Deventer oproepen om personen of verenigingen voor te dragen. Daar komen mensen van allerlei achtergronden en uit alle lagen van de maatschappij bij elkaar om samen mooie dingen te doen. 

Voordragen

Voordragen kan tot 15 februari.  Dat kan via de website www.hetverschildeventer.nl of door het plaatsen van een filmpje op Facebook: @hetverschildeventer.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats op 21 maart 2019, om 19.30 uur, in de Openbare Bibliotheek Deventer. Het wordt een feestelijke bijeenkomst, waaraan dansgroep Create van Charell Peters medewerking verleent.

Inspiratie

De inspiratie voor de prijs werd geleverd door een groep dappere jongeren die in Deventer in 1942, uit solidariteit met hun joodse medestudenten van de tropische landbouwschool, demonstratief een Jodenster gingen dragen. Voor deze actie werden ze opgepakt en drie weken vastgehouden in kamp Amersfoort.

De diversiteitsprijs Het Verschil is een initiatief van de Werkgroep Diversiteit van de Gemeente Deventer. De procedure en de prijsuitreiking worden georganiseerd door een werkgroep bestaand uit het Etty Hillesum Centrum, Amnesty International Deventer, Meldpunt Discriminatie Deventer.